حسابداری در شرکت های پیمانکاری قسمت سوم

image_pdfimage_print

حسابداری در شرکت های پیمانکاری قسمت سوم

روش حسابداری پیمانهای بلند مدت

حسابداری پیمانکاری

الف ) روش درصد پیشرفت کار

ب) روش کار تکمیل شده

در روش درصد پیشرفت کار ،درامد وهزینه و سود بتدریج . به تناسب پیشرفت و در پایان هر دوره مالی شناسایی میشود.

در روش کار تکمیل شده ،شناسایی درآمد هزینه و سود زمانی صورت میگیرد .که کل پیمان یا بخش  عمده ای از آن تکمیل و کارهای جزئی باقی مانده باشد.

طبق استاندارد حسابداری ایران :

هرگاه بتوان محصل یک پیمان بلند مدت را بگونه ای قابل اتکا برآورد کرد باید سهم مناسبی از درآمد و مخارج  کل پیمان بعنوان درآمد و هزینه  در تاریخ ترازنامه شناسایی گردد.

حق بیمه ساختمانی =متراژ ساختمان * ۴۰% *حداقل دستمزد ماهانه سال صدور پروانه

حداقل دستمزد * ۴۰% * متراژساختمان

متراژ ۹۵ متر سال ۸۶برابرحداقل ۱۸۳۰۰۰۰=۱۸۳۰۰۰۰*۴۰%*۹۵=۶۹۵۴۰۰۰

 

ثبت های حسابداری در دفتر پیمانکار

– خرید اسناد مناقصه :

پروژه در جریان مناقصه *****

موجودی نقد *****

 

– واریز سپرده شرکت در مناقصه

سپرده شرکت در مناقصه      *****

موجودی نقد *****

 

– برنده شدن شرکت در مناقصه

الف) انتقال مخارج به حساب پیمان

پیمان در جریان پیشرفت    ****

پروژه های در جریان مناقصه ****

 

ب ) استرداد سپرده شرکت در مناقصه :

موجودی نقد ****

سپرده شرکت در مناقصه      ****

 

– اگر از ضمانتنامه بانکی برای شرکت در مناقصه استفاده شود :

الف ) پرداخت سپرده شرکت در مناقصه بمیزان ده درصد به بانک

سپرده نقدی صدور ضمانتنامه ****

موجودی نقد ****

 

ب ) پرداخت کارمزد صدور ضمانتنامه

پروژه های در جریان مناقصه ****

موجودی نقد  ****

 

ج) ارائه وثیقه به بانک معادل ۱۲% مبلغ پیشنهادی

حسابهای انتظامی . وثیقه ضمانتنامه شرکت در مناقصه  ****

طرف حسابهای انتظامی وثیقه ضمانتنامه شرکت در مناقصه ****

کل ضمانتنامه منهای سپرده نقدی* ۱۲۰ درصد

 

د) ارائه ضمانتنامه بانکی به کارفرما

حسابهای انتظامی /ضمانتنامه شرکت در مناقصه  ****

طرف حسابهای انتظامی / ضمانتنامه شرکت در مناقصه ****

 

مهم: مطالعه استاندارد حسابداری شماره ۹ “حسابداری پیمان های بلند مدت” فراموش نشود.

سعید رستمی

سعید رستمی کارشناس ارشد حسابداری، حسابرس و عضو هیئت مدیره شرکت "توسعه افزار نویان" www.NoyanTech.com

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *