نکات حسابرسی پیمان های بلند مدت در جریان پیشرفت

image_pdfimage_print

نکات حسابرسی پیمان های بلند مدت در جریان پیشرفت

– نوع پیمان

– مبلغ پیمان

– شرایط پرداخت و پرداختهای مربوط به پیشرفت کار

– شرایط لغو پیمان و جریمه های مربوطه

– بند های مربوط به افزایش هزینه ها

– لزوم پوشش بیمه ای

– تجهیزات و مواد لازم

– وثیقه حسن انجام کار

۲٫ صورت خلاصه پیمانهای بلند مدت در جریان پیشرفت را اخذ یا تهیه نموده و بهای تمام شده در تاریخ ترازنامه ،ارزشیابی در تاریخ ترازنامه،مبالغ دریافتی و دریافتنی بابت پیشرفت کار،هزینه تکمیل پیمان ، مبلغ پیمان(شامل تغییرات مورد توافق)، درصد سود مورد انتظار و غیره را در صورت خلاصه مزبور نشان دهید.

۳٫ مبالغی را که از بابت “بهای تمام شده”ارائه شده است، ازطریق ردیابی به سوابق هزینه یابی پیمان، مورد رسیدگی قرار دهید.

۴٫ مبنا و محاسبه مبلغی را که از بابت سربار در بهای تمام شده گنجانده شده است، کنترل نموده و تحقیق نمائید که آیا :

الف – محاسبه مزبور، بر اساس مخارج واقعی،(یا برآوردهای نزدیک به واقعیت)و سطوح فعالیت سالانه انجام گرفته است.

ب – حصه ای از سربار که در محاسبات منظور شده است ، مناسب بوده ودر مقایسه با سایر دوره های مالی دارای “ثبات رویه” بوده است.

۵٫ مبنای شمول سود/زیان را در ارزشیابی پیمانهای بلند مدت در جریان پیشرفت را بررسی نموده و نکات زیر را مورد رسیدگی اثباتی قرار دهید:

الف – شناخت سود ، تنها در مورد پیمانهای بلند مدت ، وتنها مشروط به تحقق شرایط ذیل، صورت می پذیرد:

– نتیجه پیمانها با دقت معقولی قابل پیش بینی باشد، و

– سود مزبور را بتوان بنحوی معقول به کار انجام شده نسبت داد.

ب – هر گاه زیان نهائی پیمانی ، به گونه ای معقول قابل پیش بینی باشد ، بلافاصله نسبت به شناخت زیان در صورتهای مالی همان دوره اقدام گردد.

۶٫ رعایت نکات زیر توسط صاحبکار را مورد رسیدگی قرار دهید:

مبالغ دریافتی و دریافتنی از بابت پیش رفت کار و ذخیره های مربوط به زیان پیمانها ،به نحو صحیح بین پیمانهای بلند مدت در جریان پیشرفت از یکسو ، و بستانکاران/ذخیره ها از سوی دیگر تخصیص یافته است (یعنی مانده های منفی پیمانها ، در حاصل جمع کارهای در جریان پیشرفت دخالت داده نشده است).

پیمان های بلند مدت در جریان پیشرفت :

– بهای تمام شده به اضافه سود مربوط به کسر زیان های پیش بینی شده

– وجوه دریافتی و دریافتنی بابت پیشرفت کار

– چنانچه زیان های پیش بینی شده هر یک از پیمانها از “هزینه های متحمله تا تاریخ ترازنامه پس از کسر وجوه دریافتی و دریافتنی بابت پیشرفت کار ” بیشتر باشد ،این گونه مازاد زیان ها را باید به طور جداگانه و تحت عنوان ذخیره نشان داد.

– رویه محاسبه “بهای تمام شده” ،خالص ارزش فروش” ، “سود مربوطه ” و “زیان های قابل پیش بینی”

سعید رستمی

سعید رستمی کارشناس ارشد حسابداری، حسابرس و عضو هیئت مدیره شرکت "توسعه افزار نویان" www.NoyanTech.com

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *