نویسنده: سعید رستمی

image_pdfimage_print
مدارک مورد نیاز حسابرس موقع حسابرسی

مدارک مورد نیاز حسابرس موقع حسابرسی

مدارک مورد نیاز حسابرس موقع حسابرسی .کپی صورتجلسات مجامع عمومی و هیئت مدیره ۲٫کپی مدارک ثبت صورتجلسات مجامع در اداره ثبت و آگهی های تغییرات و روزنامه های رسمی مربوط به سال مورد گزارش...

آیین نامه اجرایی استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران

آیین نامه اجرایی استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران

آیین نامه اجرایی تبصره (۴) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی، مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۹ هیات وزیران و اصلاحیه ۱۰/۱/۱۳۸۷ هیأت وزیران ماده ۱ به منظور اعمال...

حسابرسی کم اثر

حسابرسی کم اثر

حسابرسی کم اثر حسابرسی یکی از فرآیندهای کلیدی نظام اداری کشور به‌شمار می‌رود. این فرآیند تضمین کننده صحت، سلامت و کیفیت سایر فرآیندهای جاری در سطح دستگاه‌های اداری است و از این رو همواره...

حسابرسی واحدهای تجاری کوچک

حسابرسی واحدهای تجاری کوچک

حسابرسی واحدهای تجاری کوچک استانداردهای حسابرسی تابعی از اندازه واحد تجاری مورد رسیدگی نیستند و از اعتبار عمومی برخوردارند.اگرچه محیط واحدهای تجاری کوچک ممکن است حسابرس را بابرخی مشکلات اجرایی روبرو سازد.تفاوت دراندازه و...