دسته: حسابداری مالی

image_pdfimage_print
استاندارد حسابداری‌ شماره‌ ۲ صورت‌ جریان‌ وجوه نقد

استاندارد حسابداری‌ شماره‌ ۲ صورت‌ جریان‌ وجوه نقد

استاندارد حسابداری‌ شماره‌ ۲ صورت‌ جریان‌ وجوه نقد استاندارد حسابداری‌ شماره‌ ۲ صورت‌ جریان‌ وجوه نقد   فهرست‌ مندرجات‌   شماره‌ بند مقدمه   ۵ – ۱ دامنه کاربرد ۱۰ – ۶ تعاریف ۱۱...

مالیات بر گناه

مالیات بر گناه

مالیات بر گناه هنگامی که دولت ها با کسری بودجه مواجه می شوند، سیاستگذاران به تکاپو می افتند تا راه هایی پیدا کنند که در کنار افزایش درآمد مالیاتی، کمترین آسیب را به همراه...

تفاوت استهلاک Depreciation – Amortization – Depletion لغات تخصصی حسابداری

تفاوت میان استهلاک‌ها   ما در زبان پارسی به واژه استهلاک بایستی «فرسایش» بگوییم. در این متن شما هرجا واژه فرسایش را دیدید، همان استهلاک است. در زبان انگلیسی فرسایش برای هر ویژگی، یک...

اطلاعات‌ مقایسه‌ای

اطلاعات‌ مقایسه‌ای

اطلاعات‌ مقایسه‌ای صورتهای‌ مالی‌ باید در برگیرنده‌ اقلام‌ مقایسه‌ای‌ دوره‌ قبل‌ باشد به‌ جز در مواردی‌ که‌ یک‌ استاندارد حسابداری‌ نحوه‌ عمل‌ دیگری‌ را مجاز یا الزامی‌ کرده‌ باشد. اطلاعات‌ مقایسه‌ای‌ تشریحی‌ تا جایی‌...

تهاتر در حسابداری

تهاتر در حسابداری تهاتر طبق استاندارد حسابداری شماره یک نحوه ارائه صورتهای مالی: بند ۳۱ : داراییها و بدهیها نباید با یکدیگر تهاتر شود مگر اینکه‌ تهاتر آنها طبق‌ استاندارد حسابداری‌ دیگری‌ الزامی‌ یا...