دسته: حسابداری مالی

image_pdfimage_print
رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته و مدیریت سود

رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته و مدیریت سود

رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته و مدیریت سود هدف اصلی پژوهش پیش رو، بررسـی رابطـه بـین معـاملات بـا اشـخاص وابسـته و مدیریت سود در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران است. بـر...

مفاهیم سود در گزارشات مالی حسابداری

مفاهیم سود در گزارشات مالی حسابداری

مفاهیم سود در گزارشات مالی حسابداری مفاهیم سود: دیدگاه ساختاری:  بررسی سود از مجرای قوانین و مقررات دیدگاه تفسیری:بررسی سود از مجرای رابطه ای که این عدد با واقعیت های اقتصادی دارد دیدگاه رفتاری:بررسی...

سود حسابداری و سود اقتصادی

سود حسابداری و سود اقتصادی

سود حسابداری و سود اقتصادی جهت دریافت مقاله سود حسابداری و سود بازرگانی کلیک نمایید   سود حسابداری، تفاوت بین هزینه ها و درآمدهاست که بر اساس اصول حسابداری به دست می آید که...

حسابداری مالیات بر ارث

حسابداری مالیات بر ارث

حسابداری مالیات بر ارث هرگاه در نتیجه فوت شخصی اعم از فوت واقعی یا فرضی اموالی از متوفی باقی بماند مشمول مالیات بر ارث خواهد بود وراث برای استفاده از حقوق مالی و اموال...

هوشمندی تجاری

هوشمندی تجاری

هوشمندی تجاری هوشمندی تجاری Intelligence) Business) به کمک مجموعه‌ای از ابزارها، تکنولوژی‌ها و فرآیندها کار یکپارچه‌سازی، تلفیق، پالایش و تحلیل اطلاعات موجود در پایگاههای مختلف اطلاعاتی سازمان را انجام داده و دانش مورد نیاز...