دسته: حسابداری مالی

image_pdfimage_print
طبقه بندی حسابها

طبقه بندی حسابها

طبقه بندی حسابها حسابهایی که در موسسات مختلف ، مورد استفاده قرار می گیرند ، بر مبنای نوع فعالیت موسسه ، بزرگی و کوچکی آن ، نوع اطلاعات جزء به جزئی که مدیران و...

معاوضه داراییها

معاوضه داراییها

معاوضه داراییها در معاوضه دارایی ها توجه به یک نکته الزامی است چنانچه دو دارایی که با هم معاوضه می شوند مشابه باشند برای تعویض آنها با یکدیگر شناسایی سود غیر منطقی است اما...

حساب ملزومات

حساب ملزومات

حساب ملزومات کارفرمایان یا مدیران شرکتهای خصوصی همواره از کارمندان (حسابداران) گزارشات مالی طلب می کنند . باید به این نکته توجه داشت که  درس حسابداری با کار کردن حسابداری تفاوت بسیار زیادی می کند ....

انواع حساب

انواع حساب

انواع حساب حسابهای دائمی این حسابها همانطوری که از نامشان پیداست ، دائمی هستند . یعنی ، فقط مربوط به یک دوره مالی نبوده ، مانده آنها به دوره مالی بعد انتقال می یابد...

اشتباهات متداول در تهیه صورت‌های مالی

اشتباهات متداول در تهیه صورت‌های مالی

اشتباهات متداول در تهیه صورت‌های مالی در بعضی از شرکت‌ها که صورت‌های مالی نهایی تهیه می‌شود، اشکالات عدیده‌ای در آن صورت‌های مالی و یادداشت‌های پیوست آنها مشاهده می‌شود که بعضی از آن اشکالات عمده...

حسابداران و نسبتهای مالی

حسابداران و نسبتهای مالی

حسابداران و نسبتهای مالی تجزیه و تحلیل مالی فرایندی است که طی آن مشخصات و ویژگیهای بارز مالی و عملیاتی واحد اقتصادی با استفاده از صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی مشخص می شود...