دسته: حسابداری مالی

image_pdfimage_print
حسابداری سنجش مسئولیت

حسابداری سنجش مسئولیت

حسابداری سنجش مسئولیت حسابداری سنجش مسئولیت  یا سیستم حسابداری بر اساس مسئولیت بر این اصل تکیه دارد که هر شخص مسئول عملکرد خود و زیر دستانش میباشد.این مفهوم حسابداران را در انجام و ارائه...

صورت گردش وجوه نقد

صورت گردش وجوه نقد

صورت گردش وجوه نقد وجه نقد شامل پول نقد ومعادل آن(شبه پول) می باشد.   معادل وجه نقد: سرمایه گذاریهای کوتاه مدت با قابلیت تبدیل بسیار زیاد به وجوه نقد که احتمال خطر کاهش...

اصول و قواعدی که هر حسابدار باید بداند

اصول و قواعدی که هر حسابدار باید بداند

اصول و قواعدی که هر حسابدار باید بداند حسابداری : عبارت است از یک سیستم اطلاعاتی که از طریق شناسایی، ثبت ، طبقه بندی ، تلخیص و گزارشگری رویداد های مالی، اطلاعات لازم را در...

آئین نگارش و تحریر دفاتر قانونی

آئین نگارش و تحریر دفاتر قانونی

آئین نگارش و تحریر دفاتر قانونی آیین نامه مربوط به روش های نگهداری دفاتر واسناد ومدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورتهای مالی نهائی موضوعآاا تبصره ۲ ماده ۹۵ اصلاحی مصوب...

پایان نامه کارشناسی حسابداری لاتین

پایان نامه کارشناسی حسابداری لاتین

پایان نامه کارشناسی حسابداری لاتین جهت دانلود روی هر عنوان کلیک نمایید.       بررسی نگرش مدیران واحدهای صنعتی فارس نسبت به حسابداری صنعتی                  ...