دسته: حسابداری

image_pdfimage_print

گزارش فصلی – مالیات ارزش افزوده ونحوه ارسال و اصلاح آن

گزارش فصلی – مالیات ارزش افزوده ونحوه ارسال و اصلاح آن در سلسله مباحث پیش به تفصیل به تاثیر و نقش صورتحسابها و فهرست معاملات در تعیین درآمد مشمول مالیات و نیز به تکالیف...

تکالیف خریداران و فروشندگان در رابطه با ارسال صورت گزارش فصلی – مالیات ارزش افزوده

تکالیف خریداران و فروشندگان در رابطه با ارسال صورت گزارش فصلی – مالیات ارزش افزوده بر اساس ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم، کلیه ی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بندهای (الف) و...

از سیر تا پیاز “گزارش فصلی” – ماده ۱۶۹ ق.م.م

از سیر تا پیاز “گزارش فصلی” – ماده ۱۶۹ ق.م.م ۱-چه کسانی مشمول ارائه گزارش فصلی می باشند؟ ۲- جرائم عدم ارسال گزارش فصلی و تاخیر در ارائه آن در زمان تعیین شده چگونه...

رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته و مدیریت سود

رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته و مدیریت سود

رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته و مدیریت سود هدف اصلی پژوهش پیش رو، بررسـی رابطـه بـین معـاملات بـا اشـخاص وابسـته و مدیریت سود در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران است. بـر...

مفاهیم سود در گزارشات مالی حسابداری

مفاهیم سود در گزارشات مالی حسابداری

مفاهیم سود در گزارشات مالی حسابداری مفاهیم سود: دیدگاه ساختاری:  بررسی سود از مجرای قوانین و مقررات دیدگاه تفسیری:بررسی سود از مجرای رابطه ای که این عدد با واقعیت های اقتصادی دارد دیدگاه رفتاری:بررسی...