دسته: حسابداری

image_pdfimage_print

محاسبه استهلاک دارائیهای بلا استفاده

محاسبه استهلاک دارائیهای بلا استفاده چرا دارایی بلا استفاده: وقتی یک دارایی به دلایلی به طور موقت استفاده نمی شود، طبعا میزان استهلاک آن با زمانی که به صورت عملیاتی مورد استفاده قرار می...

آموزش حسابداری شعب

آموزش حسابداری شعب

آموزش حسابداری شعب آموزش حسابداری شعب شعبه : واحد تجاری یا بازرگانی است که دور از اداره مرکزی قرار دارد و طبق دستورالعملهای صادره از سوی اداره مرکزی نسبت به انجام عملیات تجاری اقدام...

گفتگو با مادر از زبان حسابداری

گفتگو با مادر از زبان حسابداری

گفتگو با مادر از زبان حسابداری مانده بانک قلبت،نقدترین حساب فعال عالم است ،نمیتوان ثبتی را یافت که بیانگر نکول و واخواست سفته های نگاهم وبرگشت چکهای انتظارباشد. مادربین من و توهیچ مغایرتی وجود...

نظام حسابداری و حسابرسی در ایران باستان

نظام حسابداری و حسابرسی در ایران باستان تاریخ حسابداری از جمله موضوعاتی است که جایگاه آن در ادبیات این علم بسیار محدود بوده و نسبت به آن کم‌توجهی و یا بی‌توجهی شده است. این...

حسابداری چند بعدی

حسابداری چند بعدی

حسابداری چند بعدی ● چکیده حسابداری چند بعدی یک نوع از حسابداری رایانه ای می باشد که و وظیفه آن کنترل از صحت اعداد و ارقام مندرج در تراز نامه و اظهار نامه کاربرد...