دسته: حسابداری

image_pdfimage_print
در آمد

در آمد

در آمد همانگونه که از مفهوم عامیانه درآمد بر می آید ، درآمد به مبالغی اطلاق می گرددکه از ارائه خدمات و فروش کالا و غیره عاید موسسه می گردد . در صورتی که این درآمد...

تعاریف اولیه حسابداری

تعاریف اولیه حسابداری

تعاریف اولیه حسابداری اسناد مثبته (اسناد ثابت کننده):در حسابداری مجموعه اسناد ومدارکی راکه دلالت بر وقوع یک معامله ویایک رویداد مالی نماید اسنادمثبته نامیده می شوند.مثل فیش آب وبرق وگاز وتلفن فیش بانکی فاکتور...

مفروضات حسابداری

مفروضات حسابداری

مفروضات حسابداری مفروضات زیربنای حسابداری ۱- فرض تفکیک شخصیت :منظور از این فرض قائل شدن موجودیتی مستقل وهویتی متمایز برای هر موسسه از مالک یا مالکان آن ونگهداری حساب وتهیه  برای یک موسسه به صورتهای مالی بعنوان یک شخصیت حسابداری . ۲-فرض...

سیستم حسابداری

سیستم حسابداری

سیستم حسابداری سیستم حسابداری ، عبارتست از مجموعه ای از اجزا به هم پیوسته در داخل یک موسسه که آثار مالی رویدادهای آن موسسه را به گزارشها و صورتهای مالی تبدیل میکند . سیستم حسابداری مانند...

سند حسابداری

سند حسابداری

سند حسابداری در بعضی از سیستمهای حسابداری حسابداران به جای اینکه ،فعالیتهای مالی را مستقیما از روی اسناد و مدارک مثبته در دفاتر ثبت نمایند ، اقدام به تهیه برگه حسابداری و یا سند روزنامه می کنند ....