دسته: حسابداری

image_pdfimage_print
آئین نگارش و تحریر دفاتر قانونی

آئین نگارش و تحریر دفاتر قانونی

آئین نگارش و تحریر دفاتر قانونی آیین نامه مربوط به روش های نگهداری دفاتر واسناد ومدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورتهای مالی نهائی موضوعآاا تبصره ۲ ماده ۹۵ اصلاحی مصوب...