دسته: طنز حسابداری

image_pdfimage_print
طنز درد دل دانشجویی

طنز درد دل دانشجویی

استاد آمدی و من از خود به در شدم یعنی به درس مسخره مشتاق تر شدم از بس که نمره هدیه نمودی به دختران افسوس میخورم که چرا من پسر شدم بر روی خاک...

طنز حسابداری-مدیر و حسابدار

طنز حسابداری-مدیر و حسابدار

طنز حسابداری-مدیر و حسابدار کفگیر صندوق شرکت به ته دیگ خورده و باران بی حساب حسابهای پرداختنی را موعد سررسید فرا رسیده.حسابداری را گفته تا فرش اسکناسین بگسترانند و حسابساز را فرموده تا ترازنامه...