دسته: طنز حسابداری

image_pdfimage_print
شعر طنز – از رقص ارقام نابه‏هنجار شده‏ ام

شعر طنز – از رقص ارقام نابه‏هنجار شده‏ ام

شعر طنز – از رقص ارقام نابه‏هنجار شده‏ ام در حیرتم از خود که این‏گونه از وادی ارقام به اشعار شده‏ ام دلخون بدهکار، اسیر بستانکار بی علت و دلیل حسابدار شده‏ ام سال‏ها...

طنز درد دل دانشجویی

طنز درد دل دانشجویی

استاد آمدی و من از خود به در شدم یعنی به درس مسخره مشتاق تر شدم از بس که نمره هدیه نمودی به دختران افسوس میخورم که چرا من پسر شدم بر روی خاک...

طنز حسابداری-رقابت حسابدار و مهندس کامپیوتر

طنز حسابداری-رقابت حسابدار و مهندس کامپیوتر

طنز حسابداری-رقابت حسابدار و مهندس کامپیوتر روزی یک مهندس کامپیوتر و یک حسابدار با هم همسفر شدند ،حسابدار خسته بود و خوابش می آمد ،در حال چرت زدن بود که مهندس زد روی دوشش...

طنز حسابداری-مدیر و حسابدار

طنز حسابداری-مدیر و حسابدار

طنز حسابداری-مدیر و حسابدار کفگیر صندوق شرکت به ته دیگ خورده و باران بی حساب حسابهای پرداختنی را موعد سررسید فرا رسیده.حسابداری را گفته تا فرش اسکناسین بگسترانند و حسابساز را فرموده تا ترازنامه...

طنز حسابداری-حسابداری علم یا هنر؟؟

طنز حسابداری-حسابداری علم یا هنر؟؟

طنز حسابداری-حسابداری علم یا هنر؟؟ گویند در روزگار کهن، در دیاری دور، در مکتب حسابداری میان علمای فن بحثی عظیم درافتاد که : حسابداری چیست؟ علمای مذکور در باب تعریفی از حسابداری سخت اندیشه...