دسته: طنز حسابداری

image_pdfimage_print

طنز حسابداری و حسابسازی

طنز حسابداری و حسابسازی از هوش و حواس که بر آید   کز ثبت روزنامه به در آید مدیر همان به که ز داراییش روی به حسابساز جماعت آورد ورنه سزاوار مالیاتیش ره نتواند که...

طنز درد دل دانشجویی

استاد آمدی و من از خود به در شدم یعنی به درس مسخره مشتاق تر شدم از بس که نمره هدیه نمودی به دختران افسوس میخورم که چرا من پسر شدم بر روی خاک...