دسته: حسابداری

image_pdfimage_print

دستورالعمل چگونگی ثبت الکترونیکی شرکت ها و موسسات غیرتجاری

دستورالعمل چگونگی ثبت الکترونیکی شرکت ها و موسسات غیرتجاری در اجرای تکالیف قانونی بند «ب» ماده ۱۲ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و بند ۳ ماده ۳۷ قانون مدیریت خدمات...

نقشه راه IFRS در ایران

نقشه راه IFRS در ایران عضو هیات عامل سازمان حسابرسی؛ نخستین سخنران این همایش با اشاره به اقدامات این سازمان درخصوص استقرار IFRS در ایران گفت: سازمان حسابرسی با توجه به اساسنامه این سازمان...