دسته: CIMA

image_pdfimage_print

CIMA

CIMA به طور کلی مدارک حرفه‌ای متعددی در رشته حسابداری در اقصی نقاط جهان وجود دارد که توسط انجمن‌های حسابداری و سایر جوامع حرفه ای پس طی دوران آموزشی و کسب تجربیات حرفه ای...

دوره CIMA به زبان فارسی

مقدمه و هدف از برگزاری دوره   با توجه به تجارب کسب شده در ارائه دوره و با توجه به اهمیت فراوان این دوره ، و از آنجائیکه بسیاری از مدیران و کارشناسان شرکتها ی...

دوره CIMA

مدارک حرفه ای حسابداری قابل اخذ در ایران بطورکلی مدارک حرفه ای متعددی د رشته حسابداری در اقصا نقاط جهان وجود دارد که توسط انجمن های حسابداری و سایر جوامع حرفه ای پس طی...