دسته: مدیریت صنعتی

image_pdfimage_print

عقب ماندگی از استانداردهای نوین محیط کاری

عقب ماندگی از استانداردهای نوین محیط کاری هنجارهای فرهنگ سازمانی سریعا در حال تغییر هستند و اگر نتوانید برای همگام شدن با این تغییر عکس العملی نشان دهید در نهایت از قافله عقب می...

بودجه ریزی عملیاتی

بودجه ریزی عملیاتی مقدمه: بودجه شاهرگ حیاتی دولت است ، زیرا دولت تمام فعالیتهای مالی خود ، اعم از کسب درآمد و پرداخت هزینه ها برای اجرای برنامه های متعدد و متنوع خود را...

ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی یا QSPM

ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی یا QSPM یکی از روشها و تکنیک‌های ارزیابی، پایش و نظارت برای تحقق استراتژی استفاده از ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی یا QSPM می‌باشد. در این روش که در...