دسته: مدیریت دولتی

image_pdfimage_print

مسئولیت اجتماعی شرکتی چیست؟

مسئولیت اجتماعی شرکتی چیست؟ مسئولیت اجتماعی شرکتی اشاره به روش‌هایی دارد که شامل ابتکار عمل‌هایی می‌شود که برای جامعه مفید واقع می‌شود. مسئولیت اجتماعی شرکتی یک کسب‌وکار می‌تواند مجموعه متنوعی از تاکتیک‌ها را در...

درک خصوصیات و ویژگی‌های بازار هدف

درک خصوصیات و ویژگی‌های بازار هدف به‌منظور بالا بردن اثربخشی بازاریابی و فروش خودتان، باید به‌خوبی متوجه شوید که بازار هدف شما از چه بخش‌هایی تشکیل‌شده است – یعنی هرگونه اطلاعات جزئی و کوچک...

عقب ماندگی از استانداردهای نوین محیط کاری

عقب ماندگی از استانداردهای نوین محیط کاری هنجارهای فرهنگ سازمانی سریعا در حال تغییر هستند و اگر نتوانید برای همگام شدن با این تغییر عکس العملی نشان دهید در نهایت از قافله عقب می...

شرکت‌های دانش بنیان چه اهدافی را دنبال می‌کنند؟

شرکت‌های دانش بنیان چه اهدافی را دنبال می‌کنند به منظور استفاده هرچه بیشتر از ظرفیت‌ها و توانایی‌های موجود در دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری و اعضای هیات علمی...