دسته: مدیریت منابع انسانی

image_pdfimage_print

پنج مهارت مورد نیاز برای متقاضیان بازاریابی دیجیتال

پنج مهارت مورد نیاز برای متقاضیان بازاریابی دیجیتال با رشد و گسترش تجارت الکترونیک در قرن ۲۱، مشاغل بیشتر و بیشتری مرتبط با اینترنت در حال ظهور هستند که البته اغلب آن‌ها مناسب افراد...

نُه خصوصیت شخصیتی قانع‌کننده‌ترین مذاکره‌ کنندگان

نُه خصوصیت شخصیتی قانع‌کننده‌ترین مذاکره‌ کنندگان همه ما دارای یک سری ویژگی‌ها و خصوصیات شخصی هستیم که برخی از آن‌ها به‌طور طبیعی در ما وجود دارند و برخی از آن‌ها به‌مرورزمان به ما منتقل...

عقب ماندگی از استانداردهای نوین محیط کاری

عقب ماندگی از استانداردهای نوین محیط کاری هنجارهای فرهنگ سازمانی سریعا در حال تغییر هستند و اگر نتوانید برای همگام شدن با این تغییر عکس العملی نشان دهید در نهایت از قافله عقب می...