دسته: حسابدار رسمی

image_pdfimage_print

چگونگی عضویت در جامعه حسابداران رسمی ایران

چگونگی عضویت در جامعه حسابداران رسمی ایران طبق آیین‌نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان که در تاریخ ۲۲/۵/۱۳۷۴ به تصویب هیأت وزیران رسیده است، حسابداران رسمی به‌وسیله هیأت تشخیص صلاحیت حسابداران...

معرفی جامعه حسابداران رسمی ایران

جامعه حسابداران رسمی ایران جامعه حسابداران رسمی ایران به موجب قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی(مصوب ۲۱ دی ۱۳۷۲ و اصلاحیهٔ مورخ ۱۷ بهمن ۱۳۷۲، مجلس شورای...

فعالیت های تقلب آمیز و آینده حرفه حسابداری رسمی

فعالیت های تقلب آمیز و آینده حرفه حسابداری رسمی مقدمه “اگر موسسات حسابرسی،کشف تقلب را به عنوان مرکز ثقل خدمات خود قرار ندهند نه تنها با خطر از بین رفتن اعتبار خود روبرو خواهند بود بلکه بقای آنها...