دسته: بانک های بین المللی

image_pdfimage_print

اتحادیه پایاپای آسیایی

اتحادیه پایاپای آسیایی Asian Clearing Union (ACU، این سازمان  یک از از ساده ترین انواع توافقات پرداخت است که اعضای آن پرداخت های تجاری را از طریق بانک های تجاری کشور های خود و...

سازمان تجارت جهانی

سازمان تجارت جهانی به طور خلاصه سازمانی است که با قوانین تجارت در سطح جهانی و یا نزدیک جهانی عمل می کند. نگرشهای متفاوتی راجع به WTO است: تشکیلاتی برای تجارت آزاد، محیطی که...

world bank

world bank The World Bank Group has set two goals for the world to achieve by 2030: End extreme poverty by decreasing the percentage of people living on less than $1.25 a day to...