دسته: سفته

image_pdfimage_print

سفته

کار زمانی خراب تر می شود که آدم بدجنس فیلم تصمیم می گیرد سفته ها را اجرا بگذارد. گاهی تمام کشش فیلم در همین اجرا گذاشتن یا نگذاشتن سفته ها خلاصه می شود. تصوری...

تفاوت های سفته و چک

تفاوت های سفته و چک چک و سفته برادران اسمی هستند که معمولا نامشان باهم آورده می شود از محاورات روزانه گرفته تا در بند های مختلف قانون اما تفاوت عمده این دو در...

سفته سندی معتبر

سفته سندی معتبر تعریف سفته طبق ماده ۳۰۷ سفته یا فته طلب سندی است که به موجب آن امضا کننده تعهد می کند مبلغی در موعد معین و یا هر وقت که حامل یا...

سفته

امروزه در اقتصاد سفته به عنوان یک وسیله اعتباری نقش مهمی در تامین کوتاه مدت منابع سرمایه گذاری ایفا می کند و به ویژه شرکت های بزرگ با صدور و تنزیل آن نزد بانک...

سفته و قوانین حقوقی آن

سفته و قوانین حقوقی آن خرید سفته کار راحتی است شاید برای همین است که خیلی‌ها روی آن حسابی باز نمی‌کنند، اما سفته را باید جدی گرفت، این سند بهادار تجاری اگر مقرراتش بدرستی...