دسته: طنز

image_pdfimage_print

طنز حسابداری و حسابسازی

طنز حسابداری و حسابسازی از هوش و حواس که بر آید   کز ثبت روزنامه به در آید مدیر همان به که ز داراییش روی به حسابساز جماعت آورد ورنه سزاوار مالیاتیش ره نتواند که...

طنز اقتصادی

طنز اقتصادی اقتصاد مرسوم : دو تا گاو ماده دارین … یکیش رو می فروشین و یه گاو نر می خرین… به تعداد گاوهای گله ی شما افزوده میشه و اقتصاد رشد می کنه…...

طنز – مهندس و مدیر

مهندس و مدیر مردی که سوار بر بالن در حال حرکت بود ناگهان به یاد آورد قرار مهمّی دارد؛ ارتفاعش را کم کرد و از مردی که روی زمین بود پرسید: “ببخشید آقا ؛...