دسته: بورس تهران

image_pdfimage_print

بازارسرمایه

بازارسرمایه در بازار سرمایه اوراق بهادار با سررسید بیشتر از یک سال به فروش می رسد. با در نظر گرفتن این واقعیت که پس‌انداز و سرمایه‌گذاری برای رشد اقتصاد حیاتی هستند، بازار سرمایه پلی...

بورس ایران و چهار مشکل کلی

بورس ایران و چهار مشکل کلی اینکه سرمایه‌‌گذاری باید بلندمدت باشد، در بازار سهام خیلی ادعای کلی است. در واقع ما دو نوع سرمایه‌گذار در بورس داریم، که یک گروه که سهامدار عمده‌اند و...

بررسی تأثیرات اصل ۴۴ بر بازار پول و سرمایه

بررسی تأثیرات اصل ۴۴ بر بازار پول و سرمایه با توجه به وضعیت اقتصادی ایران در سال های گذشته وسیطره دولت بر بخش عمده ای از فعالیت های اقتصادی، بخش غیردولتی از جایگاه چندانی...