سود و زیان بلاگ

مراحل اجرای حسابرسی داخلی در باشگاه های فوتبال

مراحل اجرای حسابرسی داخلی در باشگاه های فوتبال سید‌محمد باقرآبادی و محمد‌مهدی مومن‌زاده / حسابدار رسمی طی سالیان گذشته و با حرفه‌ای شدن فوتبال در ایران، گردش مالی این رشته ورزشی رشد چشمگیری داشته...

اموزش تصویری و گام به گام گزارش فصلی – مالیات ارزش افزوده

اموزش تصویری گام به گام گزارش فصلی – مالیات ارزش افزوده در فایل word زیر vat step by step registration قدم به قذم با ارزش افزوده       برنامه تحت وب حسابداری سود...

گزارش فصلی – مالیات ارزش افزوده ونحوه ارسال و اصلاح آن

گزارش فصلی – مالیات ارزش افزوده ونحوه ارسال و اصلاح آن در سلسله مباحث پیش به تفصیل به تاثیر و نقش صورتحسابها و فهرست معاملات در تعیین درآمد مشمول مالیات و نیز به تکالیف...