سود و زیان بلاگ

انواع ورشکستگی

انواع ورشکستگی

انواع ورشکستگی ورشکستگی را می‌توان  به عادی،به تقصیر و به تقلب تقسیم نمود. الف – ورشکستگی عادی برابر مواد ۴۱۲ و ۴۱۳ ق.ت. کسی ورشکسته عادی محسوب می‌شود که تاجر یا شرکت تجارتی بوده...

نسبتهای مالی

نسبتهای مالی

نسبتهای مالی برای ارزیابی کیفی از اطلاعات کمی و ارائه  گزارش به میزان نیاز استفاده کننده گان و طبقه بندی و خلاصه صورتهای مالی وبیان نسبی اطلاعات مطلق صورتهای مالی بین ارقام اقلام موجود...

‌آیا نظام‌ مالیاتی‌ ایران، اسلامی‌ است

‌آیا نظام‌ مالیاتی‌ ایران، اسلامی‌ است

‌آیا نظام‌ مالیاتی‌ ایران، اسلامی‌ است؟ با پیروزی‌ انقلاب‌ اسلامی‌ و تغییر حکومت، این‌ انتظار به‌ حق‌ از سوی‌ مردم‌ پدید آمد که‌ به‌ تدریج‌ و با اجرای‌ برنامه‌های‌ روشن، اهداف‌ و آموزه‌های‌ اسلامی،...

ایدئولوژی همسان سازی استانداردهای حسابداری

ایدئولوژی همسان سازی استانداردهای حسابداری

ایدئولوژی همسان سازی استانداردهای حسابداری در دنیایی که بازار اوراق بهادار جهانی،ولی سازمانهای نظارتی ملی هستند ، همکاری و هماهنگی بسیار مهم است. امروزه فرصتی بی نظیر برای برداشتن گامی بزرگ به سوی هدف...

حق تقدم خرید چیست

حق تقدم خرید چیست

حق تقدم خرید چیست اگرشرکتی برای سرمایه‌گذاری های جدید نیاز به افزایش سرمایه داشته باشد و بخواهد این افزایش را از طریق انتشار سهام عادی جدید انجام دهد در بیشتر شرکت‌ها براساس اساسنامه باید...

آموزش حسابداری ثبت تسهیلات اخذ شده از بانک

آموزش حسابداری ثبت تسهیلات اخذ شده از بانک برای ثبت اصل و فرع تسهیلات بانکی دریافت شده به طریقه ی زیر عمل می کنیم ؛ کدینگ حسابداری : گروه حساب      بدهی های...