سود و زیان بلاگ

کنترلهای داخلی در خصوص چک

کنترلهای داخلی در خصوص چک

کنترلهای داخلی در خصوص چک ۱- افتتاح کلیه حساب های بانکی بایستی در اجرای مقررات قانونی و با رعایت ضوابط مندرج در ماده (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور و سایر مقررات قانونی خاص انجام...

حسابداری از راه دور یا حسابداری آنلاین (Telecomunication Accounting)

حسابداری از راه دور یا حسابداری آنلاین (Telecomunication Accounting)

حسابداری از راه دور یا حسابداری آنلاین (Telecomunication Accounting) در عصر کنونی که عصر تکنولوژی و سرعت می باشد هر شرکت جهت دوام و بقا نیاز به استفاده از علم جدید دارد تا بتواند...

تفاوت شرکتهای سهامی عام و خاص

تفاوت شرکتهای سهامی عام و خاص

تفاوت شرکتهای سهامی عام و خاص شرکت سهامی عام  -۱شرکتی است که موسسین آن قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند. -۲حداقل سرمایه لازم برای شرکت سهامی...

مختصری درباره حسابداری نفت

مختصری درباره حسابداری نفت

مختصری درباره حسابداری نفت نفت یکی از مهمترین صادرات کشور ما را تشکیل می دهد . بخش عمده ای از درآمد ملی و تولید ملی کشور ما را نفت تشکیل می دهد . حسابداری...

محاسبه استهلاک دارائیهای بلا استفاده

محاسبه استهلاک دارائیهای بلا استفاده چرا دارایی بلا استفاده: وقتی یک دارایی به دلایلی به طور موقت استفاده نمی شود، طبعا میزان استهلاک آن با زمانی که به صورت عملیاتی مورد استفاده قرار می...