سود و زیان بلاگ

کنترلهای داخلی در خصوص چک

کنترلهای داخلی در خصوص چک

کنترلهای داخلی در خصوص چک ۱- افتتاح کلیه حساب های بانکی بایستی در اجرای مقررات قانونی و با رعایت ضوابط مندرج در ماده (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور و سایر مقررات قانونی خاص انجام...

حسابداری از راه دور یا حسابداری آنلاین (Telecomunication Accounting)

حسابداری از راه دور یا حسابداری آنلاین (Telecomunication Accounting)

حسابداری از راه دور یا حسابداری آنلاین (Telecomunication Accounting) در عصر کنونی که عصر تکنولوژی و سرعت می باشد هر شرکت جهت دوام و بقا نیاز به استفاده از علم جدید دارد تا بتواند...

محاسبه استهلاک دارائیهای بلا استفاده

محاسبه استهلاک دارائیهای بلا استفاده چرا دارایی بلا استفاده: وقتی یک دارایی به دلایلی به طور موقت استفاده نمی شود، طبعا میزان استهلاک آن با زمانی که به صورت عملیاتی مورد استفاده قرار می...