سود و زیان

حق رای در شرکت‌های سهامی و موارد اعمال آن

حق رای در شرکت‌های سهامی و موارد اعمال آن صادق رئیسی‌کیا- مدیر گروه حقوقی برهان  حق رای صاحب سهم در شرکت‌های سهامی از جمله «حقوق غیرمالی» ناشی از مالکیت سهام است. تقسیم حقوق صاحب سهم...

چگونه یک برند چالشگر خلق نماییم

چگونه یک برند چالشگر خلق نماییم در معرفی انواع برند با برند چالشگر Challenger Brand (برند تغییردهنده) روبرو هستیم که یک برند مزاحم برای رقباست. شاید این برند جایگاه دوم و یا جایگاه بیستم را ازنظر سهم در...

۱۲ سوال برای انتخاب مدیر فروش مناسب

۱۲ سوال برای انتخاب مدیر فروش مناسب به‌طورمعمول هنگامی‌که یکی از اعضای سازمان به پست مدیریت انتخاب می‌گردد، تمامی رازهای دستیابی به موفقیت خویش را به افرادی که به او مستقیماً گزارش می‌دهند، در...

طعم واقعی ردنشدن دفاتر درآمد و هزینه با رعایت ۱۲نکته

طعم واقعی ردنشدن دفاتر درآمد و هزینه با رعایت ۱۲نکته ۱به هیچ وجه برگه های دفاتر جدانگرددباید کامل وشامل همه برگه ها باشد.. ۲٫همه ثبتها در دفاتر وارد شود. ۳به هیچ عنوان فعالیت ها...

اثر آموزش تکنیک‌های فروش بر اثربخشی تیم فروش

اثر آموزش تکنیک‌های فروش بر اثربخشی تیم فروش آموزش حرفه‌ای تیم فروش و بازی‌های رایانه‌ای، هردو بسیار مورد علاقه هستند. هنگامی‌که یک بازی جدید را آغاز منمایید ، بعد از ۳۰ ثانیه خواهید باخت....