سود و زیان بلاگ

حسابداری صادرات و واردات

حسابداری صادرات و واردات

حسابداری صادرات و واردات ۱)      چیدمان کدینگ برای واردات کالا : اگر سیستم دارای دو سطح آزاد بود، می توانید در گروه دارایی های جاری و در حساب کل پیش پرداخت ها، حساب معین...

حسابداری نفت

حسابداری نفت

حسابداری نفت نفت یکی از مهمترین صادرات کشور ما را تشکیل می دهد . بخش عمده ای از درآمد ملی و تولید ملی کشور ما را نفت تشکیل می دهد . حسابداری نفت یکی...

حق العملکاری در گمرک

حق العملکاری در گمرک بخش یکم – تعریف حق العملکار و شرایط عمومی حق العملکاری در گمرک ماده ۳۷۶- حق العمل کاردر گمرک به شخصی (اعم از حقیقی یا حقوقی) اطلاق میشود که تشریفات...

حق‌العمل کاری

حق‌العمل کاری حق العمل در لغت به معنای «مزدکار، کارمزد، پولی که بابت فروش کالایی از صاحب کالا دریافت می‌شود» آمده است. در اصطلاح «حق‌العمل کار، کسی است که به دستور دیگری معاملاتی نموده...