سود و زیان بلاگ

مقایسه‌ دستمزد شاغلان ۲۷ کشور

مقایسه‌ دستمزد شاغلان ۲۷ کشور

مقایسه‌ دستمزد شاغلان ۲۷ کشور براساس جدیدترین آمارها، حقوق هر ساعت کار یک فرد شاغل در بازار کار ایران ۳۷۱۱ تومان معادل ۱.۱۲ دلار، استرالیا ۳۱۴۸۲ تومان، فرانسه ۲۷۱۹۲ تومان و آمریکا ۲۰۶۵۸ تومان...

جرائم مالیاتی قانون مالیات بر ارزش افزوده

جرائم مالیاتی قانون مالیات بر ارزش افزوده

جرائم مالیاتی قانون مالیات بر ارزش افزوده نظر به طرح سوالاتی در خصوص چگونگی محاسبه جرائم مالیاتی موضوع مواد(۲۲) و (۲۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده به منظور اتخاذ رویه واحد سازمان امور مالیاتی...

مزایای مخفی و پنهان بیمه بیکاری

مزایای مخفی و پنهان بیمه بیکاری

مزایای مخفی و پنهان بیمه بیکاری بیمه بیکاری برنامه بزرگ د‌‌ولت‌ها از طریق تنها نهاد‌‌ مراقبت‌های بهد‌‌اشتی د‌‌ولتی برای انتقال وجوه به نیازمند‌‌ان است. اگرچه گاهی اوقات از این برنامه به‌د‌‌لیل کاهش انگیزه برای...

خوداظهاری و شرایط استفاده از آن برای صاحبان مشاغل بند (ج)

خوداظهاری و شرایط استفاده از آن برای صاحبان مشاغل بند (ج)

خوداظهاری و شرایط استفاده از آن برای صاحبان مشاغل بند (ج) در سلسله مباحثی که قبلاً مطرح گردید به تفصیل وظایف و تکالیف صاحبان مشاغل مورد مطالعه و کنکاش قرار گرفت. در این بررسی...

بخشنامه احکام مالیاتی قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر

بخشنامه احکام مالیاتی قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر

بخشنامه احکام مالیاتی قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه ای، احکام مالیاتی قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب...