سود و زیان بلاگ

طنز حسابداری-مشاغل

طنز حسابداری-مشاغل

طنز حسابداری-مشاغل مدیر :  کسی است که می خواهد هر چه سریعتر کارهای محول شده به خودش را بین دیگران تقسیم کند و وقتی کاری خراب شد به دنبال کسی باشد که به گردن...

شعر

شعر

شعر طنز حسابداری منت سرمایه گذاری را که ترکش موجب بی سودی  و به شرکت اندرش مزید بی پولیست. هر شرکتی که تاسیس میشود مستلزم سهامداران است و چون منحل گردد مجبور به پرداخت...

نمونه قرارداد حسابرسی

قرارداد حسابرسی پیرو انتخاب موسسه حسابرسی …………….به عنوان بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت ………………….در مجمع عمومی عادی (عادی به طور فوق العاده) مورخ ……………صاحبان سهام، این قرارداد بین شرکت…………….. به نشانی ……………………………………. و...

حسابرسی داخلی

حسابرسی داخلی طبق تعریف انجمن حسابرسان داخلی آمریکا: حسابرسی داخلی یک فعالیت مستقل، اطمینان بخش واقع بینانه و مشاوره ای است که برای ارزش افزایی و بهبود عملیات سازمان طراحی شده است. حسابرسی داخلی...