برچسب: اجاره

image_pdfimage_print

نحوه محاسبه مالیات بر اجاره (مالیات بر درآمد حاصل از اجاره مستغلات)

نحوه محاسبه مالیات بر اجاره (مالیات بر درآمد مستغلات) ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم (مالیات بر اجاره) مالیات بر اجاره: درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می‌گردد عبارت است از کل...

اجاره سرمایه‌ای

اجاره سرمایه‌ای

اجاره سرمایه‌ای مفهوم اجاره طـبـق تـئـوری حسـابـداری وُلــک (Wolk and Tearney, 1997) اجاره به‌صورت زیر تعریف شده است: “اجاره سندی قانونی است که استفاده از دارایی را برای یک دوره زمانی معین در مقابل اجاره...

دارایی های ثابت:خرید واجاره

دارایی های ثابت:خرید واجاره

دارایی های ثابت:خرید واجاره اهیت وبهای تمام شده دارایی های ثابت با وجود اینکه همه داراییها دارای برخی از ویژگیهای اصلی ومشترک هستند ولی داراییهای ثابت دارای خصوصیات اضافی می باشند که میتوان انها...