برچسب: ارزیابی

image_pdfimage_print
روشهای ارزیابی موجودی کالا

روشهای ارزیابی موجودی کالا

روشهای ارزیابی موجودی کالا حسابداران باید با استفاده از نظام حسابداری مناسب اطلاعات مربوط به موجودی کالا را ثبت و نگهداری کنند. موجودی کالا مستقیماً در هر دو صورتحساب تراز نامه و سود و...

ارزیابی متوازن

ارزیابی متوازن

ارزیابی متوازن با توسعه شرکتها بتدریج مدیریت از مالکیت جدا می شود و بحث مسئولیت پاسخگویی به وجود می آید، بدین معنی که مدیران در برابر مالکان باید پاسخگو باشند. با تمایز مالکان از...

آثار تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌های دولتی

آثار تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌های دولتی

اگر چه لوایح و طرح‌هایی که به وسیله دولت یا نمایندگان مردم برای تصویب به مجلس تقدیم می‌شود، در کمیسیون‌های مختلف مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد، اما پذیرش بسیاری از لوایح و طرح‌های مختلف...