برچسب: اسلامی

image_pdfimage_print
‌آیا نظام‌ مالیاتی‌ ایران، اسلامی‌ است

‌آیا نظام‌ مالیاتی‌ ایران، اسلامی‌ است

‌آیا نظام‌ مالیاتی‌ ایران، اسلامی‌ است؟ با پیروزی‌ انقلاب‌ اسلامی‌ و تغییر حکومت، این‌ انتظار به‌ حق‌ از سوی‌ مردم‌ پدید آمد که‌ به‌ تدریج‌ و با اجرای‌ برنامه‌های‌ روشن، اهداف‌ و آموزه‌های‌ اسلامی،...

حسابداری: رویکرد اسلامی یا رویکرد سرمایه داری

حسابداری: رویکرد اسلامی یا رویکرد سرمایه داری

حسابداری: رویکرد اسلامی یا رویکرد سرمایه داری ایرانیان با آگاهی و انتخاب خویش دین مبین اسلام را برگزیده اند و آن را در تمامی شئون زندگی فردی و اجتماعی سرلوحه خویش قرار داده اند....

حسابداری اسلامی

حسابداری اسلامی

حسابداری اسلامی فته می شود پاسخگویی مفهومی گسترده تر از مباشرت دارد پاسخ گویی به عنوان وظیفه ارائه حسابیابازخواست در رابطه با اقداماتی تعریف می شود که یک گشخص مسئولیت آنرا به عهده دارد...