برچسب: اقتصادی

image_pdfimage_print
شرط معافیت مالیاتی دریافت کد اقتصادی

شرط معافیت مالیاتی دریافت کد اقتصادی

شرط معافیت مالیاتی دریافت کد اقتصادی معاون سازمان مالیاتی گفت: مودیانی که مطابق قانون مکلف به ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی شده اند، در صورت عدم ثبت نام تا پایان تیرماه، از کلیه...