برچسب: بین المللی

image_pdfimage_print
سازمان بین‌المللی نهادهای عالی حسابرسی (INTOSAI)

سازمان بین‌المللی نهادهای عالی حسابرسی (INTOSAI)

سازمان بین‌المللی نهادهای عالی حسابرسی (INTOSAI) به عنوان یک سازمان فراگیر برای جامعه حسابرسان مستقل دولتی فعالیت می‌کند. این سازمان بیش از ۵۰ سال است که چارچوبی نهادی برای نهادهای عالی حسابرسی سراسر جهان...