سازمان بین‌المللی نهادهای عالی حسابرسی (INTOSAI)

سازمان بین‌المللی نهادهای عالی حسابرسی (INTOSAI) به عنوان یک سازمان فراگیر برای جامعه حسابرسان مستقل دولتی فعالیت می‌کند. این سازمان بیش از ۵۰ سال است که چارچوبی نهادی برای نهادهای عالی حسابرسی سراسر جهان فراهم ساخته تا توسعه و انتقال دانش را ارتقا دهند، حسابرسی دولتی را در سراسر جهان بهبود بخشند، و توانایی‌های حرفه‌ای، موقعیت و نفوذ نهادهای عالی حسابرسی عضو سازمان را در کشورهای خود، افزایش دهند. در زنده نگهداشتن شعار اینتوسای، ‹همکاریهای متقابل به نفع همه است›، مبادله تجربه میان کشورهای عضو اینتوسای و یافته‌ها و دیدگاههای حاصل از آن، تضمینی است که حسابرسی دولتی به‌طور پیوسته با به‌کارگیری پیشرفتهای جدید به جلو می‌رود.
اینتوسای سازمانی خودمختار، مستقل و غیرسیاسی است؛ سازمانی غیردولتی که موقعیت مشاوره‌ای ویژه‌ای در شورای اجتماعی و اقتصادی (ECOSOC) سازمان ملل دارد.
اینتوسای در سال ۱۹۵۳ با ابتکار امیلیو فرناندز کاموس (Emilio Fernandez Camus) که بعدها به ریاست نهاد عالی حسابرسی کوبا رسید، تاسیس شد. در آن زمان۳۴ نهاد عالی حسابرسی برای اولین بار در کوبا برای برگزاری اولین کنگره اینتوسای در کوبا گرد هم آمدند. در حال حاضر اینتوسای ۱۸۹ عضو کامل و ۴ عضو وابسته دارد که جمهوری اسلامی ایران نیز یکی از اعضای فعال آن است.
اینتوسای رسالت خود را از طریق ارکان، برنامه‌ها، و فعالیتهای گوناگون به انجام می‌رساند. ارکان اصلی اینتوسای به شرح زیر است:
• کنگره،
• هیئت راهبری،
• دبیرکل، و
• کارگروههای منطقه‌ای.
چهاردهمین کنگره اینتوسای که در اکتبر سال ۱۹۹۲ در واشنگتن تشکیل شد، اساسنامه اینتوسای را تصویب کرد. این اساسنامه جایگزین مصوبات اینتوسای که از سال ۱۹۶۸ جاری و در سال ۱۹۷۷ اصلاح شده بود، گردید. هفدهمین کنگره اینتوسای که در اکتبر ۲۰۰۱ در شهر سئول برگزار شد تصمیم گرفت تعداد اعضای شورای راهبری را از ۱۶ نفر به ۱۸ نفر برساند. کنگره هیجدهم اینتوسای که در اکتبر ۲۰۰۴ در بوداپست تشکیل شد، اصلاحات متعددی در اساسنامه سازمان در ارتباط با استقرار طرح راهبردی اینتوسای برای سالها ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۰ اعمال کرد. نوزدهمین کنگره اینتوسای که در نوامبر سال ۲۰۰۷ در مکزیکوسیتی برگزار شد، اساسنامه را در ارتباط با اعضای وابسته اصلاح کرد. اساسنامه اینتوسای ۱۴ بند به شرح زیر دارد:
نام و هدف، مشارکت، ارکان، کنگره، هیئت راهبری، دبیرکل، کارگروههای منطقه‌ای، کمیسیونها، امور مالی، حسابرسی، حل اختلاف، زبان رسمی اینتوسای، خروج از اینتوسای، انحلال اینتوسای، تدابیر انتقالی.