برچسب: ثبت

image_pdfimage_print
روش ثبت و حسابداری مواد مصرفی

روش ثبت و حسابداری مواد مصرفی

روش ثبت و حسابداری مواد مصرفی در واحد حسابداری مواد، مواد وارد شده به انبار با توجه به اعلامیه ها و قبض های رسید مواد ابتدا در کارت حساب مواد ثبت می گردد سپس...

حسابداری دولتی (انواع فرمها و ثبتهای آن)

حسابداری دولتی (انواع فرمها و ثبتهای آن)

حسابداری دولتی (انواع فرمها و ثبتهای آن)- لینک دانلود فرم عملکرد شماره ۴ تملک دارائیهای سرمایه ای فرم عملکرد شماره ۱۲ تملک دارائیهای سرمایه ای فرم عملکرد شماره ۹ تملک دارائیهای سرمایه ای فرم...

ثبت کسورات بیمه و حسن انجام کار

ثبت کسورات بیمه و حسن انجام کار

ثبت کسورات بیمه و حسن انجام کار اگر با شرکتی قراردادی خدماتی ببندیم و شرکت مذکور بابت هر صورتحساب (فاکتور)از ما بیمه و ۱۰% حسن انجام کار کسر کند چه ثبتی میزنیم در دفاتر...

ثبت بستن حساب ها

ثبت بستن حساب ها

ثبت بستن حساب ها بستن حساب برداشت :مانده بدهکار حساب برداشت مستقیماً به حساب سرمایه بسته می شود بطوری که حساب برداشت به میزان مبلغ مانده اش بستانکار شده و در مقابل حساب سرمایه...

ثبت رویدادهای مالی

ثبت رویدادهای مالی

ثبت رویدادهای مالی ثبت رویدادهای مالی    درسیستم حسابداری برای هرکدام از حسابها ی دارایی ؛بدهی و سرمایه یک مدرک جداگانه نگهداری میشود . ودر آن تمام دریافت و پرداختهای ناشی از معاملات ثبت میشود...