برچسب: ثبت

image_pdfimage_print
حسابداری دولتی (انواع فرمها و ثبتهای آن)

حسابداری دولتی (انواع فرمها و ثبتهای آن)

حسابداری دولتی (انواع فرمها و ثبتهای آن)- لینک دانلود فرم عملکرد شماره ۴ تملک دارائیهای سرمایه ای فرم عملکرد شماره ۱۲ تملک دارائیهای سرمایه ای فرم عملکرد شماره ۹ تملک دارائیهای سرمایه ای فرم...

ثبت کسورات بیمه و حسن انجام کار

ثبت کسورات بیمه و حسن انجام کار

ثبت کسورات بیمه و حسن انجام کار اگر با شرکتی قراردادی خدماتی ببندیم و شرکت مذکور بابت هر صورتحساب (فاکتور)از ما بیمه و ۱۰% حسن انجام کار کسر کند چه ثبتی میزنیم در دفاتر...

ثبت بستن حساب ها

ثبت بستن حساب ها

ثبت بستن حساب ها بستن حساب برداشت :مانده بدهکار حساب برداشت مستقیماً به حساب سرمایه بسته می شود بطوری که حساب برداشت به میزان مبلغ مانده اش بستانکار شده و در مقابل حساب سرمایه...

ثبت رویدادهای مالی

ثبت رویدادهای مالی

ثبت رویدادهای مالی ثبت رویدادهای مالی    درسیستم حسابداری برای هرکدام از حسابها ی دارایی ؛بدهی و سرمایه یک مدرک جداگانه نگهداری میشود . ودر آن تمام دریافت و پرداختهای ناشی از معاملات ثبت میشود...

نحوه ثبت هزینه برق مصرفی ادره برق

نحوه ثبت هزینه برق مصرفی ادره برق

نحوه ثبت هزینه برق مصرفی ادره برق به طور کلی وقتی شرکتی محصولات تولیدی خود را استفاده (مصرف) می کند، مهم این است که هزینه مربوطه به بهای تمام شده درج گردد. مثلا ً...