برچسب: حرفه

image_pdfimage_print

کاربرد ابزاآلات حرفه حسابرسی در حسابداری

کاربرد ابزاآلات حرفه حسابرسی در حسابداری کاربرگ حسابرسی ، ابزار کار حرفه حسابرسی است و حسابرسان روشهای بکار برده شده ، آزمونهای انجام شده ، اطلاعات جمع آوری شده و نتایج بدست آمده در...

قضاوت حرفه ای

قضاوت حرفه ای

قضاوت حرفه ای حسابرس باید قضاوت حرفه‌ای را در برنامه‌ریزی و اجرای حسابرسی صورتهای مالی بکارگیرد. اعمال قضاوت حرفه‌ای برای انجام مناسب کار حسابرسی، امری اساسی است، زیرا تفسیر الزامات آیین‌رفتار حرفه‌ای و استانداردهای...

تردید حرفه ای

تردید حرفه ای

تردید حرفه ای حسابرس باید حسابرسی را با تردید حرفه‌ای برنامه‌ریزی و اجرا کند و مراقب وجود شرایطی باشد که ممکن است موجب تحریف بااهمیت در صورتهای مالی شود. تردید حرفه‌ای مستلزم هشیاری حسابرس...

چالش های بیرونی حرفه حسابرسی

چالش های بیرونی حرفه حسابرسی

چالش های بیرونی حرفه حسابرسی چالش های بیرونی حرفه حسابرسی ۱- چالش عدم استقلال (ظاهری و باطنی) کلمه حسابرس در اکثر مواقع با کلمه مستقل همراه و تزیین می شود. به این مفهوم که...

مراقبت حرفه ای حسابرسی

مراقبت حرفه ای حسابرسی

مراقبت حرفه ای حسابرسی سازگاری مستمر یک حرفه و تغییرات محیط اجتماعی آن با روشها و رویه های مورد عمل، نیاز به تغییر ، اصلاح و یه هنگام رسانی مستمر روابط آن حرفه با...