برچسب: حسابداران

image_pdfimage_print
نمونه سوالات استخدامی حسابداران در موسسات

نمونه سوالات استخدامی حسابداران در موسسات

نمونه سوالات استخدامی حسابداران در موسسات سوال ۱ _ تفاوت اصلی میان روشهای حسابداری نقدی و تعهدی را ذکر نمائید . جواب : مبنای نقدی ( کامل ) حسابداری نقدی ، روش حسابداریاست که...

حسابداران و نسبتهای مالی

حسابداران و نسبتهای مالی

حسابداران و نسبتهای مالی تجزیه و تحلیل مالی فرایندی است که طی آن مشخصات و ویژگیهای بارز مالی و عملیاتی واحد اقتصادی با استفاده از صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی مشخص می شود...

قوانین مورد نیاز حسابداران

قوانین مورد نیاز حسابداران

قوانین مورد نیاز حسابداران از جمله قوانینی که یک حسابدار در طول مدت کاری خودش بدون شک به آنها بر میخوره و سر کار داره میتونم به شرح زیر نام ببرم: ۱ – قانون...

توانایی‌های مورد نیاز و قابل توصیه برای حسابداران

توانایی‌های مورد نیاز و قابل توصیه برای حسابداران

توانایی‌های مورد نیاز و قابل توصیه برای حسابداران توانایی‌های مورد نیاز و قابل توصیه:  داشتن شم ریاضی در رشته حسابداری از اهمیت بسیاری برخوردار است. به همین دلیل دانش‌آموزان رشته ریاضی در این رشته...

حسابداران و نسبتهای مالی

حسابداران و نسبتهای مالی

تجزیه و تحلیل مالی فرایندی است که طی آن مشخصات و ویژگیهای بارز مالی و عملیاتی واحد اقتصادی با استفاده از صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی مشخص می شود و در امر تصمیم...