برچسب: حسابرسي

image_pdfimage_print
فرآیند حسابرسی قضایی

فرآیند حسابرسی قضایی

فرآیند حسابرسی قضایی قبل از تبیین فرآیند حسابرسی قضایی یادآوری این نکته ضروری است که حسابرسی دادگاهی نوعی از حسابرسی است که توسط گروهی از حسابداران که معروف به حسابداران دادگاهی هستند و با...

نقش ارتباطات در حسابرسی داخلی

نقش ارتباطات در حسابرسی داخلی

نقش ارتباطات در حسابرسی داخلی ارتباطات در تمام مشاغلی که به نحوی از انحا ایفای نقش در آنها، مستلزم برقراری ارتباط با دیگران می‌باشد، حائز اهمیت است، اما در حسابرسی داخلی این موضوع مستلزم...

حسابرسی بانک ها

حسابرسی بانک ها

حسابرسی بانک ها بانک‌های‌ایرانی به دلیل ابهامات موجود در قانون عملیات بانکی بدون ربا و نحوه اجرای آن، هم از ساختار بانک‌های متعارف و هم از قانون عملیات بانکی بدون ربا استفاده می‌کنند که...

حسابرسی چیست؟

حسابرسی چیست؟

حسابرسی چیست؟ عبارت است از فرآیند منظم و سیستماتیک ، گردآوری و ارزیابی بی طرفانه شواهد درباره فعالیت های اقتصادی یک واحد تجاری به منظور تعیین میزان انطباق ادعاهای مندج در صورتهای مالی آن...