برچسب: حسابرسی

image_pdfimage_print

نامه مدیریت در حسابرسی

مفهوم‌ نامه‌ مدیریت‌ ۱- با توجه‌ به‌ مسئولیتهایی‌ که‌ بطور عموم‌ بعهده‌ حسابرسان‌ قرار می‌گیرد و باستناد وظایفی‌ که‌ بطور خاص‌ در قالب‌ بازرس‌ و امثال‌ آن‌ از ناحیه‌ قوانین‌ به‌ ایشان‌ واگذار می‌شود...

دلایل استفاده از سیستم کنترل داخلی

دلایل استفاده از سیستم کنترل داخلی

دلایل استفاده از سیستم کنترل داخلی دلائل استفاده از سیستم کنترل داخلی ۱- واحد های اقتصادی هم از لحاظ اندازه و هم از لحاظ پیچیدگی فعالیت چنان رشد میکنند که کنترل مستقیم و انفرادی...

کاربرد ابزاآلات حرفه حسابرسی در حسابداری

کاربرد ابزاآلات حرفه حسابرسی در حسابداری کاربرگ حسابرسی ، ابزار کار حرفه حسابرسی است و حسابرسان روشهای بکار برده شده ، آزمونهای انجام شده ، اطلاعات جمع آوری شده و نتایج بدست آمده در...

تقلب و سوء ‌استفاده در حسابرسی

تقلب و سوء ‌استفاده در حسابرسی

تقلب و سوء ‌استفاده در حسابرسی یکی از کارهایی که هر حسابرس علاوه بر مطالعه مداوم استانداردهای حسابرسی، استانداردهای حسابداری، قانون مالیات‌های مستقیم و بخشنامه‌های جدید، قانون تجارت و… باید انجام دهد، مطالعه کتبی...

نحوه عمل با حساب های راکد در حسابرسی

حسابهای راکد در حسابرسی درابتدا باید به ماهیت این سرفصلها توجه نمود. بطورکلی : پیش پرداخت در قبال اخذ خدمات( پیش پرداخت جاری) و خرید( اقلام سرمایه ای) ایجاد میگردد. تعریف کلی آن نیز...