برچسب: حسابرسی

image_pdfimage_print

نامه مدیریت در حسابرسی

مفهوم‌ نامه‌ مدیریت‌ ۱- با توجه‌ به‌ مسئولیتهایی‌ که‌ بطور عموم‌ بعهده‌ حسابرسان‌ قرار می‌گیرد و باستناد وظایفی‌ که‌ بطور خاص‌ در قالب‌ بازرس‌ و امثال‌ آن‌ از ناحیه‌ قوانین‌ به‌ ایشان‌ واگذار می‌شود...

دلایل استفاده از سیستم کنترل داخلی

دلایل استفاده از سیستم کنترل داخلی دلائل استفاده از سیستم کنترل داخلی ۱- واحد های اقتصادی هم از لحاظ اندازه و هم از لحاظ پیچیدگی فعالیت چنان رشد میکنند که کنترل مستقیم و انفرادی...

کاربرد ابزاآلات حرفه حسابرسی در حسابداری

کاربرد ابزاآلات حرفه حسابرسی در حسابداری کاربرگ حسابرسی ، ابزار کار حرفه حسابرسی است و حسابرسان روشهای بکار برده شده ، آزمونهای انجام شده ، اطلاعات جمع آوری شده و نتایج بدست آمده در...

پیشنویس استاندارد حسابرسی ۵۱۰ حسابرسی نخستین- مانده‌های اول دوره (تجدید نظر شده ۱۳۹۵)

پیشنویس استاندارد حسابرسی ۵۱۰ حسابرسی نخستین- مانده‌های اول دوره (تجدید نظر شده ۱۳۹۵) کمیته تدوین استانداردهاى حسابرسی بر اساس استانداردهای بین المللی حسابرسی و با توجه به شرایط محیطی، متن پیش‌نویس استاندارد حسابرسی ۵۱۰...

دستورالعمل کاربردی حسابرسی بیمه تامین اجتماعی

دستورالعمل کاربردی حسابرسی بیمه تامین اجتماعی دستورالعمل حسابرسی تامین اجتماعی که توسط واحد کنترل کیفیت موسسه حسابرسی تامین اجتماعی تهیه شده در منتشر شد. جهت دسترسی به این دستورالعمل اینجا کلیک کنید. منبع:مالی آنلاین

تقلب و سوء ‌استفاده در حسابرسی

تقلب و سوء ‌استفاده در حسابرسی یکی از کارهایی که هر حسابرس علاوه بر مطالعه مداوم استانداردهای حسابرسی، استانداردهای حسابداری، قانون مالیات‌های مستقیم و بخشنامه‌های جدید، قانون تجارت و… باید انجام دهد، مطالعه کتبی...