برچسب: حسابرس

image_pdfimage_print

نقش حسابرسان مستقل در حاکمیت شرکتی

نقش حسابرسان مستقل در حاکمیت شرکتی سید محمد باقرآبادی، حسابدار رسمی، حسابدار مستقل-  محمد مهدی مومن زاده، کارشناس بازار سرمایه در ایران به دلیل عدم وجود سازوکارهای مناسب در انتخاب حسابرس مستقل توسط شرکت ها از...

چهل ویژگی یک حسابرس موفق

چهل ویژگی یک حسابرس موفق – به روز بودن اطلاعات، آمار و دانسته های حرفه ای، همگام با تغییر و تحولات دانش حسابداری و حسابرسی؛ – رعایت سلسله مراتب اداری و برخورداری از صبر...

اظهارنظر دوگانه در گزارش حسابرس

اظهارنظر دوگانه در گزارش حسابرس هدف حسابرس در حسابرسی صورت‌های مالی، ارائه اظهارنظری روشن و کتبی است؛ همراه با توصیف مبنای آن اظهارنظر درباره صورت‌های مالی، بربنیاد ارزیابی نتایج به‌دست آمده از شواهد گردآوری...

تغییر حسابرس مستقل

تغییر حسابرس مستقل دکتر موسی بزرگ‌اصل* تغییر یا چرخش حسابرس مستقل شرکت‌ها پس از بحران مالی سال‌های اخیر از داغ‌ترین مباحث در غرب به خصوص در اروپا بوده است. موسسات بزرگ حسابرسی هم در...

کنترل و گزارشگری رعایت قوانین و مقررات توسط حسابرسان مستقل

کنترل و گزارشگری رعایت قوانین و مقررات توسط حسابرسان مستقل میزان مسوولیت حسابرسان مستقل درخصوص کنترل رعایت قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت واحد‌های مورد رسیدگی و انعکاس نتایج حاصله در گزارش‌های حسابرسی صادره...

حسابرس مستقل

حسابرس مستقل حسابرس مستقل حسابرسی مستقل به آنگونه حسابرسی اطلاق می گردد که توسط شخص یا اشخاص مستقل از دستگاه یا شرکت انجام می گیرد . علاوه بر اظهار نظر نسبت به درستی صورتهای...