برچسب: حسابرس

image_pdfimage_print
چهل ویژگی یک حسابرس موفق

چهل ویژگی یک حسابرس موفق

چهل ویژگی یک حسابرس موفق – به روز بودن اطلاعات، آمار و دانسته های حرفه ای، همگام با تغییر و تحولات دانش حسابداری و حسابرسی؛ – رعایت سلسله مراتب اداری و برخورداری از صبر...

اظهارنظر دوگانه در گزارش حسابرس

اظهارنظر دوگانه در گزارش حسابرس

اظهارنظر دوگانه در گزارش حسابرس هدف حسابرس در حسابرسی صورت‌های مالی، ارائه اظهارنظری روشن و کتبی است؛ همراه با توصیف مبنای آن اظهارنظر درباره صورت‌های مالی، بربنیاد ارزیابی نتایج به‌دست آمده از شواهد گردآوری...

کنترل و گزارشگری رعایت قوانین و مقررات توسط حسابرسان مستقل

کنترل و گزارشگری رعایت قوانین و مقررات توسط حسابرسان مستقل

کنترل و گزارشگری رعایت قوانین و مقررات توسط حسابرسان مستقل میزان مسوولیت حسابرسان مستقل درخصوص کنترل رعایت قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت واحد‌های مورد رسیدگی و انعکاس نتایج حاصله در گزارش‌های حسابرسی صادره...

حسابرس مستقل

حسابرس مستقل

حسابرس مستقل حسابرس مستقل حسابرسی مستقل به آنگونه حسابرسی اطلاق می گردد که توسط شخص یا اشخاص مستقل از دستگاه یا شرکت انجام می گیرد . علاوه بر اظهار نظر نسبت به درستی صورتهای...

تفاوت حسابرس ، ذی حساب و ممیزی مالیاتی

تفاوت حسابرس ، ذی حساب و ممیزی مالیاتی

تفاوت حسابرس ، ذی حساب و ممیزی مالیاتی برای اینکه تفاوت این سه ومضوع را با هم مقایسه کنیم بهتر است که ابتدا این سه مفهوم را تعریف کنیم . ابتدا حسابرس : حسابرس...