برچسب: حسابرس

image_pdfimage_print
اظهارنظر دوگانه در گزارش حسابرس

اظهارنظر دوگانه در گزارش حسابرس

اظهارنظر دوگانه در گزارش حسابرس هدف حسابرس در حسابرسی صورت‌های مالی، ارائه اظهارنظری روشن و کتبی است؛ همراه با توصیف مبنای آن اظهارنظر درباره صورت‌های مالی، بربنیاد ارزیابی نتایج به‌دست آمده از شواهد گردآوری...

کنترل و گزارشگری رعایت قوانین و مقررات توسط حسابرسان مستقل

کنترل و گزارشگری رعایت قوانین و مقررات توسط حسابرسان مستقل

کنترل و گزارشگری رعایت قوانین و مقررات توسط حسابرسان مستقل میزان مسوولیت حسابرسان مستقل درخصوص کنترل رعایت قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت واحد‌های مورد رسیدگی و انعکاس نتایج حاصله در گزارش‌های حسابرسی صادره...

حسابرس مستقل

حسابرس مستقل

حسابرس مستقل حسابرس مستقل حسابرسی مستقل به آنگونه حسابرسی اطلاق می گردد که توسط شخص یا اشخاص مستقل از دستگاه یا شرکت انجام می گیرد . علاوه بر اظهار نظر نسبت به درستی صورتهای...

حسابرس، مسوولیت اجتماعی و حق الزحمه

حسابرس، مسوولیت اجتماعی و حق الزحمه

۱- مسوولیت اجتماعی حسابرسان امروزه قوانین جدیدی در جامعه از سوی نهاد قانونگذاری و یا سایر مراجع ذی‌صلاح به تصویب رسیده و به اجرا گذاشته می‌شود که سلامت مالی آتی جامعه را بسترسازی می‌کند....