برچسب: داخلی

image_pdfimage_print
منشور حسابرسی داخلی و الزامات اخلاقی

منشور حسابرسی داخلی و الزامات اخلاقی

منشور حسابرسی داخلی دریافت نمونه منشور حسابرسی داخلی. به نقل از سایت سازمان حسابداری iIACPA.IR   الزامات اخلاقی.

کنترل‌های داخلی در موسسات کوچک

کنترل‌های داخلی در موسسات کوچک

کنترل‌های داخلی در موسسات کوچک این نظام به دنبال کسب اطمینان معقول از اثربخشی و کارآیی عملیات، قابلیت اعتماد گزارش‌های مالی، اطمینان از رعایت قوانین و مقررات و به دنبال حفاظت از دارایی‌ها در...

جایگاه حسابرسی داخلی شرکت‌ها باید ارتقاء یابد

جایگاه حسابرسی داخلی شرکت‌ها باید ارتقاء یابد

جایگاه حسابرسی داخلی شرکت‌ها به خصوص در شرکت‌های بورسی باید مستقل بوده و ارتقا یابد و در این زمینه اهرم اجرایی آن شفاف بودن محیط کنترل مالی شرکت‌ها و وجود یک کمیته در این...

حسابرسی داخلی

حسابرسی داخلی

کنترل داخلی هر سیستم یا مجموعه ای از کنترل ها اعم از مالی و غیر مالی که برای دستیابی به اطمینانی منطقی از تحقق موارد زیر بر قرار می شود: ۱- اثر بخش و...