برچسب: دارایی

image_pdfimage_print
کنترلهای حسابرسی – داراییهای ثابت

کنترلهای حسابرسی – داراییهای ثابت

کنترلهای حسابرسی در رابطه با داراییهای ثابت کنترلهای حسابرسی در رابطه با داراییهای ثابت: ۱- کنترل امضا های مجاز سند حسابداری ۲- کنترل صحت محاسبات ۳- کنترل با ایین نامه تفکیک هزینه های جاری...

هزینه های قابل قبول دارایی

هزینه های قابل قبول دارایی

هزینه های قابل قبول دارایی ماده ۱۴۷:هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می گردد عبارت است از هزینه هایی که در حدود متعارف...

معاوضه داراییها – موارد مغایر با قوانین مالیاتی

معاوضه داراییها – موارد مغایر با قوانین مالیاتی

معاوضه داراییها – موارد مغایر با قوانین مالیاتی موارد مغایر با قوانین مالیاتی : ۱-رویدادهای تعدیلی بعد از تاریخ ترازنامه ۲-سود و زیان تحقق نیافته حاصل از ارزیابی سرمایه گذاریها ۳-تحقق و زمان شناخت...

حسابداری داراییهای ثابت مشهود و نا مشهود

حسابداری داراییهای ثابت مشهود و نا مشهود

حسابداری داراییهای ثابت مشهود و نا مشهود در این فصل به بحث در خصوص مفاهیم داراییهای ثابت مشهود و داراییهای نا مشهود پرداخته و چگونگی انجام عملیات حسابداری ان بحث خواهد شد داراییهای فوق...

تجدید ارزیابی دارایی ثابت

تجدید ارزیابی دارایی ثابت

تجدید ارزیابی دارایی ثابت اگر فرضا دارایی ثابتی که  بهای تمام شده آن ۱۰۰ واحد است و به روش مستقیم  و ۵ ساله مستهلک می شود را در پایان سال دوم  به دو برابر...