برچسب: دارایی

image_pdfimage_print
کنترلهای حسابرسی – داراییهای ثابت

کنترلهای حسابرسی – داراییهای ثابت

کنترلهای حسابرسی در رابطه با داراییهای ثابت کنترلهای حسابرسی در رابطه با داراییهای ثابت: ۱- کنترل امضا های مجاز سند حسابداری ۲- کنترل صحت محاسبات ۳- کنترل با ایین نامه تفکیک هزینه های جاری...

معاوضه داراییها – موارد مغایر با قوانین مالیاتی

معاوضه داراییها – موارد مغایر با قوانین مالیاتی

معاوضه داراییها – موارد مغایر با قوانین مالیاتی موارد مغایر با قوانین مالیاتی : ۱-رویدادهای تعدیلی بعد از تاریخ ترازنامه ۲-سود و زیان تحقق نیافته حاصل از ارزیابی سرمایه گذاریها ۳-تحقق و زمان شناخت...

حسابداری داراییهای ثابت مشهود و نا مشهود

حسابداری داراییهای ثابت مشهود و نا مشهود

حسابداری داراییهای ثابت مشهود و نا مشهود در این فصل به بحث در خصوص مفاهیم داراییهای ثابت مشهود و داراییهای نا مشهود پرداخته و چگونگی انجام عملیات حسابداری ان بحث خواهد شد داراییهای فوق...