برچسب: دستمزد

image_pdfimage_print

۸۲۰ هزارتومان دستمزد کارگران در سال ۹۵

۸۲۰ هزارتومان دستمزد کارگران در سال ۹۵ در حالی براساس گزارش‌های میدانی سبد هزینه خانوارهای کارگری بالای ۳میلیون تومان است که به نظر می‌رسد با توجه به پیش‌بینی افزایش ۱۰درصدی حقوق کارمندان در بخشنامه...

کنترل های حسابرسی – هزینه های حقوق ودستمزد

کنترل های حسابرسی – هزینه های حقوق ودستمزد کنترل های پرونده پرسنلی شماره کنترل کنترل شرح عدم رعایت ü ۱٫کنترل حکم استخدامی(قرارداد) ۱ ü ۲٫کنترل مدارک تحصیلی/سوابق کاری ۲ ü ۳٫کنترل کپی شناسنامه کارمندوفرزندان...

انحرافات مواد دستمزد و سربار

انحرافات مواد دستمزد و سربار انحرافات مواد: نرخ=(نرخst-نرخr)*مقدار خرید یا مصرف r مصرف=(مصرفstبرای تولیدr-مصرفr)*نرخ st مواد ترکیب=(مصرفrبا ترکیب st-مصرفr)*نرخ stمواد بازده=(مصرف stبرای تولیدr-مصرف rبا ترکیب st)*نرخ st مواد کل=اننحراف مصرف – انحراف نرخ انحرافات دستمزد:...

کنترل حقوق و دستمزد

کنترل حقوق و دستمزد باید توجه داشت مبحث حقوق و دستمزد خود از مباحث مختلفی چون مجموعه قوانین کار،  تأمین اجتماعی، مالیات و … و سیستمهای کنترلی و نظام پرداخت و روشهای حسابداری تشکیل شده...