برچسب: رهبری

image_pdfimage_print

رهبری انگیزه‌بخش

رهبری انگیزه‌بخش برای آنکه رهبری انگیزه‌بخش باشد باید با انگیزه دادن به‌خود آغاز کنید. شما از طریق داشتن هدفی بزرگ و حرکت به سمت تحقق بخشیدن به آن خود را حائز انگیزه می‌کنید و...

رهبری با عشق و قدرت

رهبری با عشق و قدرت چرا از اعجازکنندگان و رزمندگان به عنوان مدل‌های رهبری سازمانی استفاده می‌کنیم؟ زیرا همان طور که پیتر دراکر می‌گوید، هر آنچه که یاد گرفته‌اید، غلط و در بهترین حالت،...

رهبری تغییر

رهبری تغییر در عصرحاضر روند تغییرات‌ و تنوع‌ِ ابزار مورد استفاده‌ در جریان‌ زندگی‌،هر روز بیشتر می‌شود. سرعت‌ تغییرات‌ و دگرگونی‌ به حدی‌ است‌، که‌ هیچ‌ یک‌ از افراد بشر حتی‌ در یک‌قرن‌ گذشته‌...

رهبری چشم‌اندازگرا

رهبری چشم‌اندازگرا این مقاله می کوشد در ابتدا آرمان و چشم انداز را تبیین کند و سپس به موضوع رهبری الهام بخش آرمان ده، آرمان ساز یا چشم انداز گرا بپردازد. تغییرات اساسی و...

رهبری در عصر فرانوگرایی

رهبری در عصر فرانوگرایی ● چکیده دنیای فردا دنیای سازمانهای پسانوگراست و شاید اشکال غالب سازمانهای امروزی همچون بوروکراسی‌ها که به شکل حیرت آوری در تار و پود زندگی اجتماعی انسان امروز ریشه دوانیده...

رهبری دگرگونیهای اساسی

رهبری دگرگونیهای اساسی سازمانهایی که نیازمند چرخشهای اساسی “= راهبردی ” هستند، غالبا برای هدایت تلاشهایی که در زمینه تغییرصورت می گیرد به رهبران الهام بخش متوسل می شوند. رویکرد تیمی به دگرگونیهای اساسی...