برچسب: رهبری

image_pdfimage_print
رهبری در نهج البلاغه

رهبری در نهج البلاغه

رهبری در نهج البلاغه دیدگاههای دانشمندان غربی درقبال رهبری، دیدگاهی است که براساس آن فردی که عنوان رهبر گروه را دارد به دلیل ویژگیهای خاص، توانایی نفوذ در دیدگاهها، نگرشها، انتظارات و اهداف دیگر...