برچسب: روش

image_pdfimage_print
روش اولین صادره از اولین وارده FIFO

روش اولین صادره از اولین وارده FIFO

روش اولین صادره از اولین وارده FIFO توضیح کامل روش فایفو با ذکر مثال در این روش که روش فایفو معروف است ، فرض براین است که کالای خریداری شده به ترتیب ورود به...

روش اولین صادره از آخرین وارده LIFO

روش اولین صادره از آخرین وارده LIFO

روش اولین صادره از آخرین وارده LIFO      توضیح کامل روش لایفو با مثال دراین روش که به روش لایفو معروف است فرض بر این است که آخرین کالای خریداری شده زودتر از...

روش ثبت و حسابداری مواد مصرفی

روش ثبت و حسابداری مواد مصرفی

روش ثبت و حسابداری مواد مصرفی در واحد حسابداری مواد، مواد وارد شده به انبار با توجه به اعلامیه ها و قبض های رسید مواد ابتدا در کارت حساب مواد ثبت می گردد سپس...

روش حسابداری در هزینه یابی مرحله ای

روش حسابداری در هزینه یابی مرحله ای

روش حسابداری در هزینه یابی مرحله ای ثبتهای حسابداری مرتبط با هزینه های مواد مصرفی، دستمزد و سربار در هزینه یابی مرحله ای تفاوت زیادی با روش هزینه یابی سفارش کار ندارد و کلیه...

روش ادواری-روش دائمی

روش ادواری-روش دائمی

روش ادواری-روش دائمی روش های ثبت موجودی ها: روش ادواری موجودی کالا : درروش ثبت ادواری حساب موجودی کالادرطول دوره مالی گردش نداردو تا پایان دوره مالی ,تا قبل ازاصلاحات ,بدون تغییرباقی می ماندوسپس...