برچسب: سازمان

image_pdfimage_print

۱۰ چیزی که تنها مدیران استثنایی به کارکنان خود می‌دهند

۱۰ چیزی که تنها مدیران استثنایی به کارکنان خود می‌دهند مدیران خوب مهارت‌های سازمان‌دهی قوی و مهارت‌های تصمیم سازی قابل‌اطمینانی دارند.آن‌ها کارهای مهمی انجام می‌دهند. مدیران استثنایی تمامی کارهای بالا و حتی بیشتر از...

پنج شاخص مهم ارزیابی عملکرد کارکنان سازمان

پنج شاخص مهم ارزیابی عملکرد کارکنان سازمان کارکنان، مهم‌ترین دارایی یک سازمان هستند، ولی در زمان ارزیابی شاخص‌های کلیدی عملکرد KPIs بیشترین اشتباهات رخ می‌دهد. ما در کتاب “دوازده گام تا تدوین و پیاده‌سازی...

قدرت مدیران در سازمان های چکیده

قدرت مدیران در سازمان های چکیده قدرت مدیران در سازمانهای چکیده ازدیدگاه اگوست کنت علوم اجتماعی ازلحاظ ساختاری جزو پیچیده ترین علوم است.چراکه شناسایی وپیش بینی رفتارجمعی انسانها بسیاردشوارترازبررسی محیط فیزیکی وتکنولو‍‍ژی صنعتی است....

آشنایی با سازمان حسابرسی

آشنایی با سازمان حسابرسی اساسنامه سازمان حسابرسی در سال ۱۳۶۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که در اینجا به برخی از مواد قانونی آن برای روشن شدن هدف ها و چگونگی اجرای وظایف...