برچسب: سازمان

image_pdfimage_print
آشنایی با سازمان حسابرسی

آشنایی با سازمان حسابرسی

آشنایی با سازمان حسابرسی اساسنامه سازمان حسابرسی در سال ۱۳۶۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که در اینجا به برخی از مواد قانونی آن برای روشن شدن هدف ها و چگونگی اجرای وظایف...

سازمان بین‌المللی نهادهای عالی حسابرسی (INTOSAI)

سازمان بین‌المللی نهادهای عالی حسابرسی (INTOSAI)

سازمان بین‌المللی نهادهای عالی حسابرسی (INTOSAI) به عنوان یک سازمان فراگیر برای جامعه حسابرسان مستقل دولتی فعالیت می‌کند. این سازمان بیش از ۵۰ سال است که چارچوبی نهادی برای نهادهای عالی حسابرسی سراسر جهان...