برچسب: سرقفلی

image_pdfimage_print
دانستنی های سرقفلی

دانستنی های سرقفلی

دانستنی های سرقفلی جنبه های عرفی، قانونی و فقهی مربوط به سرقفلی آنقدر پیچیده است که خیلی ها برای درک درست آن دچار مشکل می شوند اما شاید بهتر باشد در واکاوی مسایل مربوط...

سرقفلی منفی

سرقفلی منفی

نحوه بر خورد با سرقفلی منفی طبق استاندارد ایران بصورت زیر میباشد:   درصورتی‌که سهم واحد تحصیل‌کننده از خالص ارزش منصفانه داراییها و بدهیهای قابل تشخیص بیشتر از بهای تمام شده ترکیب باشد، خریدار...

سرقفلی و حق کسب چیست؟

سرقفلی و حق کسب چیست؟

در قوانین مدون، ما با دو کلمه روبرو می شویم:سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت. در جامعه ما گاه این دو به یک معنی به کار رفته و گاه از هم تفکیک...

سرقفلی در قانون ایران

سرقفلی در قانون ایران

در تعریف جامع، سرقفلی را چنین بیان کرده‌اند: سرقفلی ممکن است شاخصی از تجارت باشد که شرکت‌ها را قادر می‌سازد تا سود مازادی نسبت به بازده سرمایه‌گذاری به‌طور نرمال کسب نمایند. مازاد سود یعنی...

سرقفلی

سرقفلی

سرقفلی چیست؟  حق سرقفلی حقی است که بازرگان و کاسب به جهت تقدم در اجاره، شهرت جمع آوری مشتری و غیره نسبت به محلی پیدا می‌کند ماده ۶- هرگاه مالک، ملک تجاری خود را...