برچسب: سرقفلی

image_pdfimage_print
سرقفلی منفی

سرقفلی منفی

نحوه بر خورد با سرقفلی منفی طبق استاندارد ایران بصورت زیر میباشد:   درصورتی‌که سهم واحد تحصیل‌کننده از خالص ارزش منصفانه داراییها و بدهیهای قابل تشخیص بیشتر از بهای تمام شده ترکیب باشد، خریدار...

سرقفلی در قانون ایران

سرقفلی در قانون ایران

در تعریف جامع، سرقفلی را چنین بیان کرده‌اند: سرقفلی ممکن است شاخصی از تجارت باشد که شرکت‌ها را قادر می‌سازد تا سود مازادی نسبت به بازده سرمایه‌گذاری به‌طور نرمال کسب نمایند. مازاد سود یعنی...

سرقفلی

سرقفلی

سرقفلی چیست؟  حق سرقفلی حقی است که بازرگان و کاسب به جهت تقدم در اجاره، شهرت جمع آوری مشتری و غیره نسبت به محلی پیدا می‌کند ماده ۶- هرگاه مالک، ملک تجاری خود را...