برچسب: طنز

image_pdfimage_print

طنز حسابداری و حسابسازی

طنز حسابداری و حسابسازی از هوش و حواس که بر آید   کز ثبت روزنامه به در آید مدیر همان به که ز داراییش روی به حسابساز جماعت آورد ورنه سزاوار مالیاتیش ره نتواند که...

طنز اقتصادی

طنز اقتصادی اقتصاد مرسوم : دو تا گاو ماده دارین … یکیش رو می فروشین و یه گاو نر می خرین… به تعداد گاوهای گله ی شما افزوده میشه و اقتصاد رشد می کنه…...

طنز-نـظـر دانـشجویان مـختلف در مــورد سـوسک

طنز-نـظـر دانـشجویان مـختلف در مــورد سـوسک دانشجوی حقوق: با اینکه همیشه شاهد اعمال دانشجویان است ولی هیچوقت و در هیچ دادگاهی علیه آنان شهادت نمی دهد! دانشجوی جغرافیا: مکان، آب و هوا و شرایط...

طنز درد دل دانشجویی

استاد آمدی و من از خود به در شدم یعنی به درس مسخره مشتاق تر شدم از بس که نمره هدیه نمودی به دختران افسوس میخورم که چرا من پسر شدم بر روی خاک...