برچسب: فروش

image_pdfimage_print

۹ عبارت که می‌تواند به فروش بیشتر کمک نماید

۹ عبارت که می‌تواند به فروش بیشتر کمک نماید هنگامی‌که در بحث بازاریابی و فروش به ارائه مطالبی در خصوص تکنیک‌های فروشندگی حرفه‌ای و علل عدم موفقیت آموزش‌های فروشندگی حرفه‌ای اشاره می‌نماییم. اغلب فروشندگان...

۱۰ روش برای ارزیابی عملکرد مدیریت فروش

۱۰ روش برای ارزیابی عملکرد مدیریت فروش در بسیاری از سازمان‌ها بر ارزیابی عملکرد کارشناسان تیم فروش تأکید می‌گردد و سازمان دوره‌های آموزشی و مشاوره‌ای فراوانی برای تقویت بنیه علمی و عملی تیم فروش...