برچسب: فروش

image_pdfimage_print
شناسائی درآمد فروش در شرکتهای ساختمانی

شناسائی درآمد فروش در شرکتهای ساختمانی

شناسائی درآمد فروش در شرکتهای ساختمانی نحوه شناسائی درآمد فروش املاک : (قبل از الزام به اجرای استاندارد شماره ۲۹) بابت واحدهای پیش فروش شده تا زمان تکمیل و تحویل آن سودی در حسابها شناسائی...