برچسب: قانون

image_pdfimage_print
قانون و آیین نامه اجرایی مناطق ویژه اقتصادی

قانون و آیین نامه اجرایی مناطق ویژه اقتصادی

قانون و آیین نامه اجرایی مناطق ویژه اقتصادی قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران قسمت اول – هدف ماده ۱ – به منظور پشتیبانی از فعالیت های اقتصادی و برقراری...

قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱

قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱

قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم (مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی) ماده واحده – قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی به شرح بندهای زیر...

جرائم مالیاتی قانون مالیات بر ارزش افزوده

جرائم مالیاتی قانون مالیات بر ارزش افزوده

جرائم مالیاتی قانون مالیات بر ارزش افزوده نظر به طرح سوالاتی در خصوص چگونگی محاسبه جرائم مالیاتی موضوع مواد(۲۲) و (۲۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده به منظور اتخاذ رویه واحد سازمان امور مالیاتی...

بخشنامه احکام مالیاتی قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر

بخشنامه احکام مالیاتی قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر

بخشنامه احکام مالیاتی قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه ای، احکام مالیاتی قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب...