برچسب: قانون

image_pdfimage_print
قانون و آیین نامه اجرایی مناطق ویژه اقتصادی

قانون و آیین نامه اجرایی مناطق ویژه اقتصادی

قانون و آیین نامه اجرایی مناطق ویژه اقتصادی قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران قسمت اول – هدف ماده ۱ – به منظور پشتیبانی از فعالیت های اقتصادی و برقراری...

قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱

قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱

قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم (مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی) ماده واحده – قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی به شرح بندهای زیر...

محاسبه اضافه کار بر اساس قانون کار

محاسبه اضافه کار بر اساس قانون کار

محاسبه اضافه کار بر اساس قانون کار برابر مفاد قانون مدنی جمهوری اسلامی ، ماه شمسی ۳۰ روز است، لذا در قانون کار ، مزد و مزایای متعلقه به کارگر بر مبنای ۳۰ روز...

اجرای قانون بازنشستگی با کمتر از ۱۰ سال

اجرای قانون بازنشستگی با کمتر از ۱۰ سال

اجرای قانون بازنشستگی با کمتر از ۱۰ سال معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی از اجرای قانون بازنشستگی با کمتر از۱۰ سال پرداخت حق بیمه خبر داد و گفت: این قانون به همه...

جرائم مالیاتی قانون مالیات بر ارزش افزوده

جرائم مالیاتی قانون مالیات بر ارزش افزوده

جرائم مالیاتی قانون مالیات بر ارزش افزوده نظر به طرح سوالاتی در خصوص چگونگی محاسبه جرائم مالیاتی موضوع مواد(۲۲) و (۲۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده به منظور اتخاذ رویه واحد سازمان امور مالیاتی...