برچسب: منابع

image_pdfimage_print

آشنایی با ویژگی‌های مدیر منابع انسانی

آشنایی با ویژگی‌های مدیر منابع انسانی منبع: Halogensoftware همچون دنیای پویای کسب‌وکار، ویژگی‌ها و مهارت‌های مورد نیاز مدیران منابع انسانی نیز به‌طور مستمر در حال تغییرند. به همین منظور مدل شایستگی جدیدی در سال...

منابع دکتری حسابداری

منابع دکتری نام درس دانشگاه تهران(تشریحی) دانشگاه علامه(تستی برگزار می شود) دانشگاه تربیت مدرس(تشریحی) تئوری حسابداری ۱-هندریکسون-کلیه فصول با تاکید بر دو فصل مالیات و طرح های بازنشستگی *ترجه دکتر پارساییان در بازار است...

نقش منابع انسانی در سازمان

نقش منابع انسانی در سازمان منابع انسانی در سازمان‌هایی که به دوراندیشی شهره‌اند از جایگاه رفیعی برخوردار است. در اندیشه مدیران این سازمانها، نیروی انسانی، دارایی راهبردی سازمان محسوب می‌شود و از این رو، توجه...